Orodha ya vyuo vilivyofutiwa Usajili na Nacte 2015, vipo na vya utalii

Tamko la Baraza Kutokana na mapungufu Baraza limeamua kuchukua hatua kwa mujibu wa Sheria na Kanuni zake kwa taasisi na vyuo vyote ... thumbnail 1 summaryTamko la Baraza

Kutokana na mapungufu Baraza limeamua kuchukua hatua kwa mujibu wa Sheria na Kanuni zake kwa taasisi na vyuo vyote vilivyoorodheshwa katika Jedwali Na. 2 na Jedwali Na. 4 kwa makosa yafuatayo:

a)    Ama kumalizika kwa muda wa  Usajili wa Awali (Preparatory Registration) na Usajili wa Muda (Provisional Registration); au
b)    Kutoanza mchakato wa kupata Ithibati baada ya kupata Usajili Kamili; au
c)    Kumalizika kwa muda wa Ithibati na kutochukua hatua ya kuomba upya Ithibati (re-affirmation); na
d)    Taasisi na Vyuo kuamua vyenyewe kusitisha kutoa mafunzo kwa sababu mbalimbali.

        

Jedwali Na. 1: Taasisi  na Vyuo vinavyoruhusiwa kuendelea na taratibu za Usajili baada ya kutimiza masharti


Na Jina la Chuo/Taasisi
Namba ya Usajili
1
Regional Aviation College – Dar es Salaam REG/EOS/028P
2
Zoom Polytechnic College – Dar es Salaam REG/EOS/030P
3
Gataraye Research and Training Centre – Dar es Salaam REG/EOS/034P
4
Modern Commercial Institute (MCI) – Dar es Salaam REG/BMG/024P
5
Evin School of Management – Dar es Salaam REG/BMG/026P
6
Agape School of Management – Dar es Salaam REG/BMG/027P


Jedwali Na. 2: Taasisi  na Vyuo vilivyofutiwa Usajili na kuzuiliwa kudahili wanafunzi wapya baada ya kutotimiza masharti ya Usajili


Na.
Jina la Chuo/Taasisi
Namba ya Usajili/Maelezo
1
Dar es Salaam College of Clinical Medicine – Kinondoni Usajili wa Awali
2
Ndatele School of Medical Laboratory Sciences – Dar-es-Salaam Usajili wa Awali
3
Institute for Information Technology – Dar es Salaam   REG/EOS/014
4
DARMIKI College of Educational Studies Hakijasajiliwa. Kimezuiliwa kudahili wanafunzi

Jedwali Na. 3: Taasisi  na Vyuo vinavyoruhusiwa kuendelea na taratibu za Ithibati baada ya kutimiza masharti


Na.
Jina la Taasisi/Chuo
Namba ya
Usajili
Hadhi Kabla ya
Notisi
Hadhi Baada ya
Notisi
1 Mabughai Community Development Technical Training Institute – Lushoto REG/EOS/040 Usajili Kamili Usajili Kamili
2 Kizimbani Agricultural Training Institute - Zanzibar REG/ANE/027 Usajili Kamili Ithibati ya Awali
3 Civil Aviation Training Centre – Dar es Salaam REG/EOS/006 Ithibati ya Muda Ithibati ya Muda
4 Ardhi Institute – Tabora REG/EOS/010 Ithibati ya Muda Ithibati Kamili
5 Bandari College – Dar es Salaam REG/EOS/018 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
6 Tanzania Institute of Rail Technology – Tabora REG/EOS/012 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
7 RETCO Business College (RBC) – Iringa REG/BMG/025 Usajili Kamili Usajili Kamili
8 Aseki Business School – Dodoma REG/BMG/030 Usajili Kamili Usajili Kamili
9 Western Tanganyika College – Kigoma REG/BMG/032 Usajili Kamili Usajili Kamili
10 Law School of Tanzania REG/BMG/040 Usajili Kamili Usajili Kamili
11 Royal College of Tanzania  (RCT) – Dar es Salaam REG/PWF/004 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
12 Tanzania Regional  Immigration Training Academy  (TRITA) – Moshi REG/PWF/030 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
13 Morogoro School of Journalism (MSJ) – Morogoro REG/PWF/005 Ithibati ya Muda Ithibati ya Muda
14 Taasisi ya Sanaa na Utamaduni (TaSUBa) – Bagamoyo (former Bagamoyo College of Arts – Bagamoyo) REG/PWF/010             Ithibati Kamili Ithibati Kamili
15 Newman Institute of Social Work (NISW) – Kigoma REG/PWF/016 Ithibati Kamili Ithibati Kamili
16 Njuweni Institute of Hotel, Catering & Tourism Management - Kibaha REG/ANE/016 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
17 Geita School of Nursing – Geita REG/HAS/079 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
18 St. Gaspar Nursing School – Itigi REG/HAS/090 Usajili Kamili Usajili Kamili
19 Bugando School of Nursing – Mwanza REG/HAS/052 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
20 COTC Mafinga – Iringa REG/HAS/047 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
21 Kagemu School of Environmental Health  Sciences – Bukoba REG/HAS/034 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
22 Mvumi Institute of Health Sciences – Dodoma REG/HAS/011 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
23 Tanzania Training Centre for International Health – Ifakara REG/HAS/003 Ithibati ya Muda Ithibati ya Muda
24 Mbeya Polytechnic College (former Ilemi Polytechnic College) – Mbeya REG/BMG/031 Usajili Kamili Usajili Kamili
25 Institute of Sports Development Malya - Mwanza REG/PWF/019 Usajili Kamili Usajili Kamili
26 Ruaha Community Development Training Institute (CDTI) - Iringa REG/PWF/028 Usajili Kamili Usajili Kamili
27 Uyole Community Development Training Institute (CDTI) - Mbeya REG/PWF/027 Usajili Kamili Usajili Kamili
28 Institute of Rural Development Planning (IRDP) - Mwanza REG/PWF/043 Usajili Kamili Usajili Kamili
29 Rungemba Community Development Institute (CDTI) - Mufindi REG/PWF/007 Ithibati Kamili Ithibati Kamili
30 Time School of Journalism (TSJ) – Dar es Salaam REG/PWF/013 Ithibati Kamili Ithibati Kamili
31 COTC Machame – Hai REG/HAS/087 Usajili Kamili Usajili Kamili
32 Mwambani School of Nursing – Chunya REG/HAS/089 Usajili Kamili Usajili Kamili
33 Kiomboi School of Nursing – Iramba REG/HAS/091 Usajili Kamili Usajili Kamili
34 College of Health Sciences Zanzibar REG/HAS/095 Usajili Kamili Usajili Kamili
35 Kabanga School of Nursing – Kasulu REG/HAS/023 Usajili Kamili Ithibati ya Awali
36 Kondoa School of Nursing – Dodoma REG/HAS/040 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
37 Lugarawa School of Nursing  – Ludewa   REG/HAS/036 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
38 Tosamaganga School of Nursing  – Iringa REG/HAS/020 Ithibati ya Awali Ithibati ya Awali
39 Vector Control training Centre – Muheza REG/HAS/031 Ithibati ya Muda Ithibati ya Muda
40 Training Centre for Health Records Technology – Moshi REG/HAS/072 Ithibati ya Muda Ithibati ya Muda
41 Dar es Salaam School of Journalism (DSJ) – Dar es Salaam
REG/PWF/012
Ithibati Kamili Ithibati Kamili
42 Financial Training Centre – Dar es Salaam
REG/BMG/004
Ithibati ya Awali
Ithibati ya Awali


Jedwali Na. 4: Taasisi  na Vyuo vilivyoshushwa hadhi baada ya kutotimiza masharti ya Ithibati


Na.
Jina la Taasisi/Chuo
Namba ya
Usajili
Hadhi Kabla ya
Notisi
Hadhi Baada ya
Notisi
1
Sura Technologies – Dar es Salaam
REG/EOS/019
Usajili Kamili
Usajili wa Muda
2
Institute of Management and Information Technology – Dar es Salaam
REG/EOS/016
Ithibati ya Awali
Usajili wa Muda
3
Techno Brain - Dar es Salaam
REG/EOS/021
Ithibati ya Awali
Usajili wa Muda
4
Ministry of Agriculture Training Institute Igurusi - Mbeya
REG/ANE/009
Ithibati ya Awali
Usajili wa Muda
5
Mbozi School of Nursing – Mbeya REG/HAS/062 Usajili Kamili Usajili wa Muda
6
KCMC AMO Ophthalmology School – Moshi REG/HAS/085 Usajili Kamili Usajili wa Muda
7
KCMC AMO Anaesthesia School – Moshi REG/HAS/094 Usajili Kamili Usajili wa Muda
8
Advanced Pediatrics Nursing KCMC - Moshi
REG/HAS/076
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
9
AMO Training Centre Tanga – Tanga
REG/HAS/049
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
10
CATC – Songea
REG/HAS/054
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
11
CATC – Sumbawanga
REG/HAS/055
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
12
COTC Maswa – Shinyanga
REG/HAS/014
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
13
COTC – Musoma
REG/HAS/033
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
14
Dental Therapists Training Centre – Tanga
REG/HAS/057
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
15
Ngudu School of Environmental Health Sciences – Kwimba
REG/HAS/058
Ithibati ya Awali Usajili wa Muda
16
KCMC AMO General School – Moshi
REG/HAS/096
Ithibati ya Muda Usajili Kamili


Jedwali Na. 5: Taarifa kuhusu Taasisi  na Vyuo vyenye maelezo maalum


Na.
Jina la Taasisi/Chuo
Namba ya
Usajili
Hadhi Kabla ya
Notisi
Hadhi Baada ya
Notisi
Maelezo
1
Lake Teachers College – Singida
REG/TLF/001
Usajili wa Muda
Usajili Kamili Kimeruhusiwa kudahili wanafunzi
2
Patricia Metzger Academy of Health and Beauty – Dar-es-Salaam
REG/PWF/022P
Usajili wa Muda
Usajili wa Muda Kimesitisha kutoa mafunzo
3
Institute of Management and Entrepreneurship Development – Dar es Salaam
REG/BMG/039
Usajili Kamili
Usajili Kamili Kimesitisha kutoa mafunzo
4
Tanga School of Nursing – Tanga
REG/HAS/084
Ithibati Kamili
Ithibati Kamili Haijamaliza muda wa Ithibati
5
ESACS School of Journalism and Business Studies – Dar es Salaam
REG/PWF/044
Usajili Kamili
Usajili Kamili Kimesitisha kutoa mafunzo
6
Fire and Rescue Training Centre – Dar es Salaam. REG/EOS/032P
Usajili wa Muda
Usajili wa Muda Kimesitisha kutoa kozi za muda mrefu. Sasa kinatoa kozi za muda mfupi ambazo hazipitishwi na Baraza (NACTE).