Picha: Simba akipata kifungua kinywa cha tembo

Chanzo:  Africa Geographic's thumbnail 1 summary

elephants-14

lion-eatinglion-15elephant-8lionlion-elephantlion-7lion-9lion-10lion-11lion-12lion-13
lion-eating-elephantlion-elephant-killlion-kill
lion-blood
Chanzo: Africa Geographic's